Select Language :

     สวัสดีค่ะ แพทย์จีน ศรีวิมล อัมพรกชกร เรียกสั้น ๆ ว่า หมอป้อม ก็ได้ค่ะ ป้อมจบจากคณะการแพทย์แผนจีน มหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หากท่านมีปัญหาสุขภาพและมีความสนใจในการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก ป้อมยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษา และการรักษาแด่ทุกท่านค่ะ

   

  

    ดิฉันนักกายภาพบำบัด วิไลพร  ยศทาจบจากคณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด จากมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความรู้และมีประสบการณ์ ด้านการฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยทั้งในด้านระบบประสาท กล้ามเนื้อ ทรวงอก และเด็ก รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก เพื่อให้บรรเทาอาการเจ็บป่วยที่มีอยู่ให้หายไปหรือลดน้อยลงค่ะ

 

  เจแปนีส ซิงคิว คลินิก
  597-597/1-3 อาคารบัณฑิตยานนท์ ชั้นที่ 2 ซอย 33/1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ แขตวัฒนา กทม. 10110
  02-002-7442
  JSClinic