Select Language :

 

 

 

 

 

NBB THERAPY(Acupiont treatment with Massage Therapy)


"บำบัดอาการปวดด้วยการบำบัดกล้ามเนื้อ ร่วมกับการปรับโครงสร้างร่างกาย"

            ใช้ศาสตร์ของ Anatomy & Physiology ในการอธิบาย “จุดกดเจ็บ (Trigger point)” และใช้ศาสตร์ของแพทย์แผนจีนในการรักษาตามแนว “จุดฝังเข็ม (Acupoint)” พร้อมกับใช้หลักการ “ขยับเคลื่อนข้อต่อ (Mobilization)” และ “การปรับโครงสร้างร่างกาย(Correct Posture)” ในการจัดสมดุลของร่างกายจึงทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ในการรักษาของ Japanese Shinkyu Clinic โดยให้ความสำคัญที่ N = Nerve, B = Breath และ B = Body ซึ่งทั้งสามส่วนนี้มีความสัมพันธ์กัน หากส่วนใดเสียสมดุลไปอาจก่อให้เกิดอาการ หรือโรคต่างๆ ตามมาได้ ซึ่งผลที่ได้จากการรักษาเมื่อกระตุ้นระบบประสาทให้ทำงานได้ดี ช่วยส่งเสริมให้ระบบการหายใจเป็นปกติ ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนได้อย่างเต็มที่ ร่างกายก็จะกลับมาสมบูรณ์สุดท้ายเมื่อร่างกายสมบูรณ์ระบบประสาทและกล้ามเนื้อก็จะทำงานได้ดีตามไปด้วย

 

NBB Therapy : 1,200 บาท/ครั้ง

                         10,000 บาท/10ครั้ง *วันหมดอายุ: 10 ครั้งระยะเวลาการใช้ภายใน 6 เดือน

 

กลุ่มโรคส่วนใหญ่ที่รักษาโดยการบำบัดกล้ามเนื้อ

  • กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท (Herniated Nucleus Pulposus) 
  • ข้อไหล่ติด (Frozen Shoulder)
  • ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)
  • อัมพฤกษ์ / อัมพาต (Stroke)
  *คำแนะนำ : เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีควรพบแพทย์สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
 

 

Q&A NBB


Q : NBB คืออะไร ?
A : NBB เป็นการบำบัดกล้ามเนื้อเพื่อปรับสมดุลท่าทางของร่างกาย ร่วมกับการจัดกระดูก

Q : NBB รักษาอาการอะไรบ้าง ?
A : บำบัดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ออฟฟิศซินโดรม ไมเกรน หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อาการชา หรือปวดร้าวลงแขน/ขา โรคทางระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ

Q : NBB เจ็บหรือไม่ ?
A : ทางคลินิคเราจะค่อยๆ ลงน้ำหนักที่พอดี และคอยสอบถามความรู้สึกของผู้ป่วยอยู่เสมอ

Q : ต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใดในการรักษา ?
A : ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของแต่ละบุคคล และระยะเวลาที่เกิดโรค

Q : เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุสามารถจัดกระดูกได้หรือไม่ ?
A : เด็ก และผู้สูงอายุสามารถจัดกระดูกได้ แต่สตรีมีครรภ์จะไม่ทำการจัดกระดูก เพราะอาจจะเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยทางคลินิคเราจะพิจารณาโดยละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

Q : จัดกระดูกแล้วสามารถเพิ่มความสูงได้หรือไม่ ?
A : เป็นไปได้เพียงเล็กน้อย เกิดขึ้นได้จากการจัดให้กระดูกส่วนที่ผิดตำแหน่งกลับมาอยู่ในแนวปกติ และโดยส่วนมากขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ ช่วงวัย โภชนาการ ฮอร์โมน เพศ ฯลฯ

Q : ผู้มีโรคประจำตัวอะไรบ้างที่ไม่สามารถรักษาได้ ?
A : ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง สามารถรักษาได้แต่ทั้งนี้แล้วก็อยู่ในการพิจารณาของแพทย์อย่างละเอียด